فرآیند تصفیه آب از گذشته تا به امروز

فرآیند تصفیه آب از گذشته تا به امروز

تصفیه آب سنتی و مدرن

تصفیه آب آشامیدنی از گذشته تا به امروز برای تمامی افراد از اهمیت بالایی برخوردار بوده و ﺑﺮاي ﺑﺸﺮ داراي ﺳﺎﺑﻘﻪ اي ﺑﺴﯿﺎر ﻃﻮﻻﻧﯽ و ﻗﺪﯾﻤﯽ اﺳﺖ. ﻣﻮرﺧﯿﻦ ﺑﺮ اﯾﻦ ﻋﻘﯿﺪه اﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﺼﻔﯿﻪ آب ﺑﻪ ﺣﺪود دو ﻫﺰار ﺳﺎل ﭘﯿﺶ از ﻣﯿﻼد ﻣﺴﯿﺢ می‌رﺳﺪ که ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﺼﻔﯿﻪ آن ﺷﺎﻣﻞ ﺟﻮﺷﺎﻧﺪن و ﺻﺎف ﮐﺮدن آب ﺑﻮده اﺳﺖ. تا ﭘﺎﯾﺎن ﻗﺮن ﻧﻮزدﻫﻢ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻋﻤﺪة آب ﺷﻬﺮي ﻓﯿﻠﺘﺮ ﻣﯽﺷﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻓﯿﻠﺘرﻫﺎ از ﻧﻮع ﻣﺎﺳﻪ‌اي ﮐﻨﺪ ﺑﻮد. ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪﻫﺎي ﮐﺦ و ﭘﺎﺳﺘﻮر ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﯿﮑﺮوارﮔﺎﻧﯿﺴﻢﻫﺎ ﻋﺎﻣﻞ اﺻﻠﯽ اﯾﺠﺎد ﺑﯿﻤﺎري ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﮐﻠﺮ ﺗﻮاﻧﺎﺋﯽ از ﺑﯿﻦ ﺑﺮدن آﻧﻬﺎ را دارد، از ﺳﺎل 1905 در اروﭘﺎ و ﺳﺎل 1908 در اﻣﺮﯾﮑﺎ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﮐﻠﺮ زﻧﯽ ﺑﻪ آب‌های آﺷﺎﻣﯿﺪﻧﯽ آﻏﺎز ﮔﺸت. اما امروزه با توجه به رشد جمعیت و توسعه صنایع مختلف، آلودگی محیط زیست علی الخصوص آلودگی آب افزایش یافته است که این خود یکی از مهمترین دغدغه‌های جوامع امروزی است. سوالی که مطرح می‌شود این است که آیا روش‌ های تصفیه آب آشامیدنی قدیمی و سنتی، با درنظر گرفتن آلودگی‌های فراوان زیست محیطی، هنوزهم قابلیت تصفیه آب به بهترین شکل وبا مناسبترین کیفیت را دارد؟ یا به روش‌های به روزتر و پیشرفته‌تری برای تصفیه آب آشامیدنی نیاز است؟ برای پاسخ به این سوال‌ها تا پایان مقاله همراه ایوا باشید.

 

فرایند تصفیه آب چگونه است؟

حذف ناخالصی‌ها و آلاینده‌های معلق و محلول از آب، می‌تواند تعریف ساده‌ای از فرایند تصفیه آب باشد. در این فرایند هرچه ذرات ناخالصی درشت‌تر، جدا کردن آن‌ها نیز از آب آسان‌تر خواهد بود و برعکس که در ادامه انواع روش تصفیه آب از گذشته تا به امروز را باهم بررسی خواهیم کرد.

 

روش‌های سنتی

جوشاندن

از گدشته جوشاندن روشی برای ضدعفونی کردن و از بین بردن میکروارگانیزم‌های آب بوده است و اگر به مدت کافی باشد، می‌تواند بسیاری از باکتری‌ها را از بین ببرد، اما نه تمام آن‌ها را! بسیاری از آلاینده‌ها و ذرات محلول در آب، با جوشاندن نه تنها از بین نمی‌روند بلکه با این روش آب تغلیظ هم خواهند شد. بنابراین این روش فقط برای ضدعفونی کردن مناسب است تا تصفیه کامل آب و حذف آلاینده‌هایی نظیر نیترات و سرب. جوشاندن آلاینده‌های شیمیایی نظیر کلر را از بین نخواهد برد و با وجود کلر در آب جوش، آب طعم ماندگی و کهنگی نیز به خود می‌گیرد. روش جوشاندن مشکلات دیگری نیز دارد. به طور مثال:

  • برای جوشاندن اندکی آب ، به مقدار زیادی سوخت و انرژی و همچنین تجهیزات نیاز است
  • آب بلافاصله پس از جوشاندن قابل استفاده نیست و نیاز به سرد شدن دارد
  • در حین جوشاندن و همچنین سرد شدن آب، مقداری از آب تبخیر شده و هدر می‌رود
 

برای مطالعه مقاله راهنمای خرید دستگاه تصفیه آب اینجا کلیک کنید

 

 روش‌های شیمیایی

برای ضدعفونی کردن اولیه آب دو ماده شیمیایی موجود است: ید و کلر. دلیل محبوبیت بالای این دو ماده نیز سبکی و ارزان بودن آن هاست. با اینکه ید در کشتن ویروس‌ها، باکتری‌ها و تک یاخته‌ها موثر است اما هرچه آب سردتر باشد، زمان بیشتری نیاز است تا ید اثر کرده و آب را ضدعفونی کند. علاوه بر این از آنجا که ید در منابع طبیعی مثل خاک موجود است، لذا به طور طبیعی در آب یافت خواهد شد، بنابراین اگر ما نیز به صورت مصنوعی ید را به آب اضافه کنیم، باعث تغییر دوز آن در آب خواهد شد. علاوه بر این زنان باردار و بیماران تیروئیدی، نباید آب حاوی ید را بنوشند. از ید فقط برای تصفیه آب در کوتاه مدت استفاده می‌شود و تصفیه کردن آب با این ماده شیمیایی به مدت زمان بیش از سه ماه، توصیه نمی‌شود. طعم ید نیز مناسب نیست و گاهی مجبوریم برای از بین بردن طعم بد آن، به آب شکر اضافه کنیم.

ماده ضدعفونی کننده دوم، کلر است. استفاده از کلر برای ضدعفونی کردن آب، صرف نظر از نکات مثبت بسیاری که دارد، دارای مضراتی نیز هست. از جمله مضرات کلرزنی، به وجود آمدن محصولات فرعی به نام تری هالون متان‌ها هستند که امروزه احتمال سرطان زا بودن آنها بیش از پیش ثابت شده است. علاوه بر این کلر ماده ای بسیار سمی است و اگر بیش از اندازه وارد آب شود، باعث بیماری شده و به اندام‌های داخلی بدن آسیب‌های جدی می‌رساند. همچنین کلر برای پوست و موی انسان نیز مضراتی را به همراه دارد و باعث تحریک مخاط داخلی ریه و بینی می‌شود.

 

عبور دادن آب از شن و ماسه

در زمان‌های قدیم یکی از روش‌های تصفیه آب عبور دادن جریان آب از شن و ماسه‌ها و برخی از انواع سنگ‌ها مانند کوارتز بوده است در حدود ۲۰۰۰ سال پیش قومی بنام قوم مایا توانستند سیستم تصفیه آبی را که اختراع کنند، آنها جوی‌های آبی را طراحی کرده بودند، و در مسیر حرکت آب چند نوع سنگ را قرار داده بودند که این سنگ‌ها نقش فیلترهای طبیعی را ایفا می‌کردند و آب آشامیدنی خود را با استفاده از این روش تصفیه می‌کردند.

 
روش‌های تصفیه آب مدرن و پیشرفته

برخی از بهترین روش‌های تصفیه آب مدرن عبارتند از : استفاده از کربن فعال ، روش اولترافیلتراسیون و روش اسمز معکوس.

 کربن توانایی زیادی در حذف مواد شیمیایی نظیر کلر، حذف طعم و بوی نامطبوع و برخی از آلاینده‌ها دارد. توانایی کربن در فیلتر کردن ناخالصی‌های محلول و میکروارگانیزم‌ها، بسیار کم است. لذا از کربن بیشتر به عنوان پیش تصفیه در مرحله دوم و سوم دستگاه‌های تصفیه آب خانگی استفاده می‌شود و اغلب اوقات آن را در کنار روش‌های اسمز معکوس و اولترافیلتراسیون استفاده می‌کنند.

 اولترافیلتراسیون روشی است که طی آن، آب را از نی‌های بسیار نازکی که در جداره آنها منافذ بسیار ریز وجود دارد عبور می‌دهند و به این ترتیب تقریبا کلیه میکروارگانیزم‌ها و ذرات معلق در آب از آب آشامیدنی حذف شده و آب کاملا زلال و شفاف و ضدعفونی می‌شود. اما اولترافیلتراسیون قابلیت حذف ناخالصی‌های محلول در آب مثل : فلزات سنگین، نیترات، سختی و سنگینی آب را ندارد.

برای مطالعه مقاله راهنمای خرید دستگاه تصفیه آب اینجا کلیک کنید

 

کلام آخر

ﺑﺮاي ﺗﻬﯿﻪ آب آﺷﺎﻣﯿﺪﻧﯽ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﺒﻊ آن ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺘﻌﺪدي ﻃﯽ میﺸﻮد ﮐﻪ ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ آﻧﻬﺎ ﺑﺤﺚ ﺿﺪ ﻋﻔﻮﻧﯽ ﮐﺮدن آب است. ﮐﻪ اﻧﺠﺎم دادن اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻪ ﻧﺤﻮ اﺣﺴﻦ راﺑﻄﻪ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﺎ ﺳﻼﻣﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ دارد و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاري در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﺎﻋﺚ ﮐﺎﻫﺶ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎي درﻣﺎﻧﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

 

ممنون از اینکه تا انتها با این مقاله از گروه بازرگانی ایوا همراه بودید. شما عزیزان برای ارتباط با کارشناسان گروه بازرگانی ایوا و دریافت مشاوره رایگاه می‌توانید از طریق صفحه چت آنلاین در سایت رسمی گروه بازرگانی ایوا و یا تماس با شماره 41063000 اقدام کنید.

اینستاگرام ایوا
پاسخ دهید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.قسمتهای مورد نیاز علامت گذاری شده اند *