نظرسنجی مشتریان

بازرگانی ایوا

پرسشنامه سنجش رضایت مشتریان ایوا

پاسخ شما به سوالات زیر، به ما در ارائه هر چه بهتر خدمات کمک خواهد کرد. در هر یک از سوالات زیر گزینه ی مورد نظر خود را انتخاب نمایید.

مشخصات فردی(ضروری)
1- چقدر احتمال دارد محصولات ربن را به سایر دوستان، آشنایان و همکاران خود معرفی کنید؟(ضروری)
2 - دسترسی به محصولات تا چه اندازه برای شما ساده بود؟(ضروری)
3- دانش و مهارت فروشندگان محصولات شرکت ایوا را چگونه ارزیابی می‌کنید؟(ضروری)
4- ادب و رفتار فروشندگان محصولات شرکت ایوا را چگونه ارزیابی می‌کنید؟(ضروری)
5- رضایت کلی شما از محصولات شرکت چه میزان می‌باشد؟(ضروری)
6- قیمت محصولات برند ربن را با توجه به کیفیت محصولات چگونه ارزیابی می‌کنید؟(ضروری)
7- محصول برند ربن تا چه اندازه با انتظارات شما مطابقت داشته است؟(ضروری)
8- چقدر احتمال دارد در آینده دوباره سایر محصول برند ربن را خریداری کنید؟(ضروری)
9- شما چه ارتقایی را در محصول ربن ایجاد می‌کنید؟(ضروری)

10- کدام یک از کلمات ذیل محصول ما را توصیف می‌کند؟(ضروری)
11- کانال های ارتباطی شما با شرکت چیست؟(ضروری)

12- دریافت خدمات تا چه اندازه برای شما ساده بود؟(ضروری)
13- ارائه دهندگان خدمات محصولات شرکت ایوا را چگونه ارزیابی می‌کنید؟(ضروری)
14- ادب و رفتار نماینده خدمات شرکت ایوا را چگونه ارزیابی می‌کنید؟(ضروری)
15- رضایت کلی شما از پاسخگویی و پیگیری خدمات شرکت چه میزان می‌باشد؟(ضروری)
16- کیفیت خدمات برند ربن را در مقایسه با محصولات مشابه چگونه ارزیابی می‌کنید؟(ضروری)
17- خدمات برند ربن تا چه اندازه با انتظارات شما مطابقت داشته است؟(ضروری)
18- کدام یک از کلمات ذیل خدمات ما را توصیف می‌کند؟(ضروری)