آنالیز رایگان آب

بازرگانی ایوا

آنالیز رایگان آب

بازرگانی ایوا این امکان را فراهم کرده تا با آنالیز آب مصرفی شما، املاح موجود، میزان سختی و میزان PH آن را به شما گزارش دهد. برای آزمایش رایگان آب خود، فرم زیر را پر کرده و سپس روی ارسال کلیک کنید. برای هماهنگی، از ایوا ظرف 24 ساعت کاری با شما تماس گرفته خواهد شد.

مشکلات مربوط به آب خود را انتخاب کنید:(ضروری)

نمونه آزمایش های انجام شده